Lidé

Lidé

Skutečný a nesmazatelný vliv mají pouze ti, kdo správně porozumí sama sobě.

Čemu se budeme věnovat?

1

Tvorba podporující a spolupracující firemní kultury. Vzájemná komunikace, spolupráce a sdílení.

Tvorba pozitivního a podporujícího klimatu zvyšuje efektivitu jednotlivce i celého týmu. Konkrétní projevy lze aktivně podporovat a cíleně rozvíjet v souladu s vašimi záměry a cíli. Nicméně je tvorba takovéhoto klimatu činnost náročná, dlouhodobá a někdy i nevděčná. Má však i své zákonitosti a pravidla se kterými vás seznámíme a provedeme.

2

Motivace, angažovanost a spolupráce ve firmě.

O pojmech jako je vnější motivace, angažovanost lidí v týmu bylo napsáno tolik, že to snad ani nejde vyčíslit. Tato oblast je navíc tak zaplevelena různými mýty a prázdnými klišé, že je skutečně rozlišit co je opravdu účinné, funkční a tím pádem přínosné. (Z 15000 studií na téma motivace jen 200 vyhovělo skutečně vědeckým standardům.) Které jsou skutečně relevantní a použitelné vám pomůžeme poznat a následně aplikovat v rozvoji vašeho týmu..

3

Identifikace a eliminace negativních forem chování a jejich projevů ve firmě.

Nejlepší prevence vychází ze schopnosti identifikovat i drobné a zdánlivě malicherné projevy, které ale vzápětí mají tendenci rychle přerůstat do vážnějších a vleklejších problémů. Říká se, že… „ďábel je ukryt v detailu“. Pokud se naučíte rizikovější a nebezpečnější problémy identifikovat v jejich zárodku, dokážete efektivně zamezit problémům s vážnějšími důsledky.

4

Tvorba důvěry a respektu, sebedůvěry vedoucích pracovníků a manažerů.

Dobrým a silným lídrem se člověk nerodí, ale postupně stává. Ano, někteří díky svým talentům jsou k tomu v počátku lépe disponováni, ale je zde riziko, že mohou na tuto výhodu nepřiměřeně spoléhat a hřešit, což následně může vést ke strnulosti a stagnaci. Každý den se rodí nové výzvy i nové překážky. Charakter skutečného lídra se ukáže v krizi. A tak ti nejlepší na sobě a rozvoji svého potenciálu neúnavně, a hlavně soustavně pracují. Přesto jsou oblasti, postoje i dovednosti, které mají větší formativní vliv a v praxi větší a významnější dopady. Zde vám pomůžeme nejen odhalit, ale i maximálně využít své signifikantní, ale i skryté potenciály a ty sladit s požadavky a potřebami.

Nikdo vás nebude předělávat a říkat co byste měli dělat jinak. Cílem není vyrobit někoho jiného, cílem je identifikovat pomocí profesionálních manažerských testů váš skutečný potenciál, vaše silné, ale i slabé stránky a nastavit vám strategie, které budou v souladu s tímto vašim skutečným vnitřním nastavením. Tím pádem budou tyto postupy a strategie pro vás přirozené, v souladu i s vašimi hodnotami a následně je budete lépe, a hlavně efektivněji využívat k řízení sama sebe i lidí ve vašem týmu.

5

Tvorba podporující a spolupracující firemní kultury. Vzájemná komunikace, spolupráce a sdílení.

Tvorba pozitivního a podporujícího klimatu zvyšuje efektivitu jednotlivce i celého týmu. Konkrétní projevy lze aktivně podporovat a cíleně rozvíjet v souladu s vašimi záměry a cíli. Nicméně je tvorba takovéhoto klimatu činnost náročná, dlouhodobá a někdy i nevděčná. Má však i své zákonitosti a pravidla se kterými vás seznámíme a provedeme.

6

Moderní Leadership jeho nastavení a realizace.

Cílené, systematické a současně řízení lidských zdrojů souvisí s mnoha aspekty. Od výchozího zmapování, přes cílené nastavení správné firemní kultury až po systematické posouvání a rozvoj jednotlivce i skupiny v souladu s vašimi záměry. Dobrý leadership staví nejen na silných stránkách (talentech) jednotlivce, ale zvládá i identifikovat a pracovat se slabými stránky a osobní limity. Na silných stránkách vítězíme, ale na těch slabých zpravidla prohráváme. Dobré je mít pod kontrolou oboje.

7

Image – Identita – Integrita aneb „Kdo jsem?“ – pozitivní růstový program pro moderní lídry.

Změny probíhají zevnitř ven. Vaše talenty a hodnoty určují vaše priority a chování, a to zase ovlivňuje skupinu, která následně přímo i nepřímo působí na vás. Jen dobří lídři mají však tyto procesy pod svojí kontrolou. Vědí, co dělají a proč. Uvědomují si svůj vliv a zodpovědně s ním zachází ku prospěchu svému i druhých.

Pavel Nový

"S panem Hubatkou jsem absolvoval 10 koučingových sezení, která naprosto splnila moje očekávání. Setkání byla profesionální a.... lore ipsum et dolor sit amet concescelur. "

Citát

Pavel Nový

project manager, Komerční banka

Jak vše probíhá?

Duvod 02

První sezení – definice cílů a očekávání

Zmapování statusu quo

Duvod 1

Posun a změna – realizační kroky

Změny na úrovni jednotlivce.
Systémové změny.

Duvod 03

Ukotvení a stabilita– nová strategie a udržitelnost

Akceptace změny.
Vyladění a supervize.