FIREMNÍ POTENCIÁL

O mně

K naplnění popsaných zásad a osobní filozofie mi pomáhají moje nejsilnější talenty podle definice CliftonStrengths od Gallupu to jsou:

Strategic

Díky tomuto výraznému talentu umím najít alternativní postupy. Jsem-li postaven před konkrétní scénář, systém nebo komplikace, rychle v něm najdu zásadní strukturu a problémy.

Díky tomu přesně vidím, jak lidi, věci nebo spíše systémy vylepšovat či zdokonalovat. Tím pádem je více než pravděpodobné, že neustále důkladně zkoumám mnoho z problémů, kterým v životě čelím nebo se s nimi profesní rovině setkávám. Řešení menších obtíží odhalím obvykle velmi brzo. Pokud ale čelím komplexnějším a komplikovanějším záležitostem, pak potřebuji sice více času, ale pak pracuji velmi dlouho a těžce na odhalení jejího řešení. Často dokážu odhadnout základní závady a chybějící kroky v rámci plánu. Nakonec se ekonomická, efektivní nebo diplomatická náprava projeví. Od přírody ihned intuitivně pracuji na nalezení alternativních cest a způsobů. Všímám si nových a stejně tak neobvyklých souvislostí mezi daty, důkazy nebo fakty. Ostatní však vidí pouze zdánlivě nesouvisející informace. Vzhledem ke svým silným stránkám obvykle určím hlavní problémy a tím mohu identifikovat ta nejlepší řešení. To pomáhá lidem získat jasné porozumění, proč se děje to, co se děje. Vždy proto zvažuji současně několik alternativ. Teprve potom zvolím tu nejlepší.

Futuristic

V budoucnost vidím velkou inspiraci. Umí ostatní nadchnout svou vizí budoucnosti. Souhlasím se rčením: „Pokud nad tím dokážeš přemýšlet, dokážeš to také uskutečnit."

Rád přivádím své nápady k životu. Rád trávím čas s vizionáři, rád přemýšlím dopředu. Někdy vidím věci dřív, než se stanou. To ale není o schopnosti být věštcem, to je o schopnosti si velmi konkrétně vizualizovat budoucnost, být vždy několik kroků dopředu. Zároveň se umím soustředit i na krátkodobé cíle. Poháněn tímto talentem si utvářím svou budoucnost podle svých představ.

Learner

Tento můj talent pro mě znamená mít touhu a potřebu pořád se učit a neustále na sobě pracovat.

Snažím se neustále růst a rozšiřovat své obzory. Tím nejen testuji limity svých schopností, ale hledám a učím se nové postupy, hledám nové cesty. Současně mám potřebu se dělit o své zkušenosti, předávat je dále, případně učit druhé.

Activator

Znamená, že opravdu rád věci realizuji. Rychle přecházím od myšlenky k akci. Díky těmto schopnostem se snažím povzbuzovat ostatní lidi. Snažím se je strhnout a inspirovat pro nové věci, nadchnout pro různé projekty, události nebo činnosti. Přirozeně se tím automaticky ujímám vedení. Aktivátor se stává motorem k novým činům i výsledkům. Tento talent také naplňuje potenciál druhých lidí. Ti potom právě v akci naplňují zase své talenty, nabývají své jistoty a sebedůvěry. Má aktivita a podpora je ujišťuje, že jsou vskutku připraveni a schopni řešit úkoly, stát v čele projektů nebo být klíčovým hráčem v poli.

Tento zmíněný aspekt je u mě navíc podporován dalším talentem, který se nazývá Individualization. To znamená, že vnímám každého člověka, klienta, případ, silně individuálně. Vnímám rozdíly, originalitu i výjimečnost. Tím pádem mám vnitřní potřebu odlišného, specifického přístupu ke každému člověku nebo případu.

Focus

Tento talent zajišťuje, abych se od úkolu nebo svého cíle neodchýlil. Drží v zorném poli to důležité, zásadní. Nejdřív stanoví mé priority, pak nasměruje jednání. Současně pokrok směrem ke svým cílům mapuji. Monitoruji posuny i klíčové záchytné body. Přirozeně určuji, čeho je potřeba dosáhnout. Následně tomu věnuji plnou pozornost. Fokus je o schopnosti správné koncentrace a vytrvalosti.

Tyto a některé další talenty určují nejen moji osobu, ale i můj přístup a styl práce. Využívám je svým osobitým způsobem právě na pomoc a rozvoj druhých.