Strategie

Strategie

„Jakkoli nádherná je strategie, občas by ses měl ohlédnout jaké jsou její výsledky.“

Winston Churchill

1

Strategie je porovnání vnějších faktorů (na které zpravidla nemáme žádný nebo valný vliv) a vnitřních faktorů (na ty naopak už vliv máme nebo bychom mít měli) a zvážení všech alternativ a souvztažností, abychom následně vybrali, pokud možno nejlepší řešení.

2

U vnějších faktorů záleží na množství a kvalitě vstupních dat. Čím více a kvalitnějších informací dostaneme, tím se naše šance na úspěch zlepšují. Bohužel větší část informací nám nikdo nedá, takže si je musíme zjistit a zajistit sami.

3

U vnitřních faktorů už pracujeme s faktory, které můžeme, ba musíme, dostat pod svůj vliv. Pracujeme zde s různými aspekty, ale také často s těmi ryze osobními a psychologickými. Ty jsou skryté, ale jejich vliv není zrovna zanedbatelný.

Mezi ně, mimo jiné, patří:

  • Vize, cíle a firemní hodnoty – stanovení, nastavení a soulad s osobními hodnotami jednotlivců
  • Efektivita X Potenciál – když dva dělají totéž, ještě neznamená, že je to totéž a ještě méně, že dosáhnou téhož.
4

U strategie se vždy snažíme najít optimální řešení. Přitom je třeba věnovat pozornost nejen zásadním důležitým věcem, ale i zdánlivě bezvýznamným detailům. Ďábel se ukrývá v detailu. Drobnosti mohou ukazovat na hlubší problémy nebo signalizují budoucí obtíže. Proto je třeba je prověřit a držet v pozornosti. Neustále vnímat detail i celek.

5

U strategie a jejích součástí můžeme někdy trpět tzv. provozní slepotou. To znamená, že tím, že jsem dlouho součástí systému, ztrácíme nadhled a objektivitu. Důsledkem toho se nám potom mohou některé informace i optimální řešení ztrácet nebo zamlžovat. Nezávislý pohled z venku může pomoci problém rozkrýt a zprůhlednit.

Pavel Nový

"S panem Hubatkou jsem absolvoval 10 koučingových sezení, která naprosto splnila moje očekávání. Setkání byla profesionální a.... lore ipsum et dolor sit amet concescelur. "

Citát

Pavel Nový

project manager, Komerční banka

Jak vše probíhá?

Duvod 02

První sezení – definice cílů a očekávání

Zmapování statusu quo

Duvod 1

Posun a změna – realizační kroky

Změny na úrovni jednotlivce.
Systémové změny.

Duvod 03

Ukotvení a stabilita– nová strategie a udržitelnost

Akceptace změny.
Vyladění a supervize.