Systém

Systém

Očekávám to nejlepší, ale jsem připraven i na to nejhorší

Čemu se budeme věnovat?

1

Podpora Startupu

Většina startupů skončí do jednoho roku od založení. Jedním z rizikových faktorů jsou nevyjasněné kompetence, nevhodně delegované úkoly, tím pádem návazně narušené vzájemné vztahy, vzájemná důvěra. Naše podpora spočívá v:

 • Identifikování silné stránky a potenciálu každého člena týmu a tím nastavení pro něj i pro tým nejvýhodněji a nejefektivnější pozice, kompetence a oblasti vlivu
 • Rovněž umíme určit a vydefinovat slabé stránky a osobní limity jednotlivce a tím určit v které oblasti nejsou optimální a tím pádem nejvíce rizikové a ohrožující
 • Současně lze zmapovat a určit optimální konstelaci celé skupiny, včetně kompetencí a krizových scénářů. Například můžeme popsat chování jednotlivců v některých možných krizích a náročných situacích se kterými se firma může v nejbližší době setkat
 • Je možné, dle zadání navodit možné situace, problémy i komplikace, které mohou být ohrožující nebo jakýmkoliv způsobem mohou destabilizovat tým a tím i celou firmu
2

Zavádění změny ve firmě / společnosti

Zavádění změn ve firmě v současnosti představuje (podle zveřejněného výzkumu časopisu The Economist) jednu z nejdůležitějších dovedností každého manažera. Přesto často jde o náročný, a ne vždy úspěšný proces. Pomůžeme vám:

 • Eliminovat komplikace a zádrhely na úrovni lidských zdrojů
 • Delegovat klíčové role a povinnosti na správné osoby v týmů
 • Zmapovat osobní postoje, ochotu ke změně i schopnost participovat na připravovaných změnách a inovacích
 • Sladit osobní hodnoty členů týmu s firemními hodnotami, případně tyto hodnoty najít a vzájemně sladit
3

Budování klientské spokojenosti

Jednoduché pravidlo říká: „Váš klient bude tak spokojený, jak moc splníte jeho očekávání.“ Přesto často řada klientových rozhodnutí a postojů spočívá spíše na psychologických aspektech. Tím je jejich zmapování nesnadnější a více nepředvídatelné. Jejich rozkrytí a zmapování může mít na váš úspěch zásadní vliv. V této oblasti nabízíme pomoc:

 • Pomoc zmapovat klientova očekávání a priority, a to i když on sám je přesně neumí definovat
 • Pomoc se zácvikem a zaškolením členů týmů na správné formy komunikace a interakce s klientem
 • Zvládání námitek, krizová komunikace a asertivní chování
 • Změřit klientskou spokojenost v předem vydefinovaných klíčových oblastech
4

Řešení systémových a organizačních problémů, situací ve firmě

Problémy vyplývající z lidského faktoru jsou často velmi nepředvídatelné, psychologicky podmíněné, ale o to hůře řešitelné. Propuštění nebo i potrestání jednotlivce či skupiny většinou z dlouhodobého hlediska nic neřeší. Problém se objeví znovu, v jiné podobě, ale zpravidla s fatálnějšími důsledky. Je třeba řešit problémy u jejich zdroje a zaměřit se spíše na prevenci než „hašení požárů“ ex post.

 • Zmapování skutečného stavu, zdroje problémů nebo spouštěče situací
 • Zmapování stupně kultury dané skupiny a dynamiky skupin ve vašem týmu
 • Prevence nežádoucích jevů jako jsou manipulace nebo jiné nevhodné formy chování
 • Budování důvěry a respektu postavené na zákonitostech a funkčních modelech
 • Nastavení pravidel a hodnot ve skupině vč. zmapování osobních hodnot každého člena a jejich soulad s hodnotami firmy a týmu

Pavel Nový

"S panem Hubatkou jsem absolvoval 10 koučingových sezení, která naprosto splnila moje očekávání. Setkání byla profesionální a.... lore ipsum et dolor sit amet concescelur. "

Citát

Pavel Nový

project manager, Komerční banka

Jak vše probíhá?

Duvod 02

První sezení – definice cílů a očekávání

Zmapování statusu quo

Duvod 1

Posun a změna – realizační kroky

Změny na úrovni jednotlivce.
Systémové změny.

Duvod 03

Ukotvení a stabilita– nová strategie a udržitelnost

Akceptace změny.
Vyladění a supervize.